Veel gestelde vragen

Dat klopt. Zeker Sporten is een initiatief van Sporta-federatie. Jarenlang hebben we ons gefocust op de ondersteuning van sportclubs en hun leden. Dankzij Zeker Sporten kunnen we dit nu uitbreiden naar individuele sporters, gezinnen, bedrijven en organisatoren van lessenreeksen of evenementen.

Als je tijdens het sporten een ongeval hebt, geef je dat op deze manier aan:

 • 1. Surf naar www.zekersporten.be/pakketten/solopakket
 • 2. Klik op de button ‘Polisdetails’
 • 3. Print de laatste twee pagina’s af en vul de eerste pagina zo volledig mogelijk in
 • 4. Laat jouw behandelend arts het geneeskundig getuigschrift (pg. 5) invullen
 • 5. Stuur zowel jouw aangifte als het geneeskundig getuigschrift op naar: Sporta-verzekeringen - Boomgaardstraat 22 bus 50 - 2600 Berchem
 • Zodra wij je aangifte hebben, krijg je van ons een ontvangstbevestiging. Daarin staat de verdere afhandelingsprocedure duidelijk uitgelegd.

  Zodra je een verzekering afsluit, krijg je een bevestigingsmail, waarin de te volgen procedure ook nog eens staat uitgelegd.

Eén maand voor de dag dat je verzekeringspakket afloopt, krijg jij of de verantwoordelijke van je club/groep/bedrijf een eerste uitnodiging om de verzekering te verlengen. Als je niet opnieuw ingetekend hebt op de vervaldag, ben je niet langer verzekerd. Wees gerust: we sturen je tijdig een reminder als dat dreigt te gebeuren.

Als het ongeval gebeurde tijdens het wandelen, joggen, fietsen, zwemmen, rolschaatsen, fitnessen of yoga in het buitenland ben je overal ter wereld verzekerd. Andere sporten zijn alleen te verzekeren via het Lessen- of Clubpakket. In dat geval moet de activiteit in het buitenland vermeld staan in de agenda in Mijn Beheer.

Jazeker, maar is sporten dan wel zo'n goed idee? Laat je zeker van tevoren keuren op www.sportkeuring.be en volg het doktersadvies. Als een arts je afraadt van te sporten, gebruik dan je gezond verstand.

Schade aan fietsen of ander sportmateriaal zit niet vervat in onze polis. Als je je sportmateriaal toch zou willen verzekeren via een polis alle risico’s, adviseren we je een offerte op maat te laten opmaken door Ethias.

Een lichamelijk ongeval is als volgt gedefinieerd in onze polis: een plotselinge gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorza(a)k(en) buiten het lichaam van het slachtoffer ligt.

Om die reden is bvb. een overbelastingsletsel niet verzekerd. Deze letsels wel:

 • ziektes, besmettingen en infecties die het rechtstreeks gevolg zijn van een ongeval
 • bevriezing, zonnesteek, verdrinking, hydrocutie of alle andere gevolgen van onvrijwillige onderdompeling
 • vergiftiging of toevallige of misdadige verstikking
 • lichamelijke letsels opgelopen bij wettige zelfverdediging of tijdens het redden van in gevaar verkerende personen, dieren of goederen
 • letsels die voortkomen uit aanslagen op of aanrandingen van een verzekerde
 • razernij, tetanus of miltvuur
 • beten van dieren of steken van insecten en de gevolgen van die beten
 • de gevolgen van een lichamelijke inspanning, die zich onmiddellijk en plotseling manifesteren. Meer bepaald: hernia’s en liesbreuken, gedeeltelijke of volledige spierscheuringen, verrekkingen, peesscheuringen, verstuikingen en ontwrichtingen
 • lichamelijke letsels wegens een ziekelijke toestand van het slachtoffer. De pathologische gevolgen van die ziekelijke toestand zijn dan weer niet verzekerd.

Gezondheidssporten zijn sporten die jouw algemene conditie verbeteren.

Welke hieronder vallen? Wandelen, lopen, fietsen, rolschaatsen, zwemmen, fitness en yoga. Je mag dat best breed interpreteren. Bij fietsen hoort bijvoorbeeld ook met de bmx of de mountainbike rijden. Een "obstacle run" valt bijvoorbeeld onder lopen.

Klik hier voor meer informatie.

Neen, Sporta heeft een collectieve polis afgesloten. Door aansluiting via Zeker Sporten geniet je van de dekking die door Sporta werd onderschreven.

Dankzij de aansluiting van je Sporta-club geniet je reeds van de voordelen van dat lidmaatschap, inclusief de optie individuele sportbeoefening. Voor jou is het bijgevolg overbodig hierop in te tekenen.

Willen jouw gezinsleden hier ook van genieten en zijn ze geen sporta-clublid, dan is intekenen op het gezinspakket voor hen de juiste keuze.

Absoluut! Weet wel dat het traject tussen je thuisadres en je werkplaats normaal verzekerd is via de arbeidsongevallenverzekering. Heb je op dat traject een ongeval, spreek dan altijd die verzekering aan.

Wijk je af van het traject en wil je er een mooie trainingstocht van maken, dan valt de rit onder Zeker Sporten-verzekering. Alle fietstochten die je onderneemt zijn verzekerd. Enige uitzondering: wielerwedstrijden.